ยินดีต้อนรับสู่ Asia Renovatech Limited

บริษัท เอเชีย รีโนวาเทค จำกัด “นวัตกรรมบริการด้านการปรับปรุงอาคาร และ การก่อสร้าง” เอเชีย รีโนวาเทค เป็นผู้ให้บริการงานก่อสร้าง โดยทีมงานที่มีความชำนาญในการติดตั้งวัสดุและเคมีภัณฑ์สำหรับการก่อสร้าง มุ่งเน้นการใช้เคมีก่อสร้างเพื่อการปรับปรุงอาคารครบวงจร ปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงอาคารที่เสื่อมสภาพให้กลับมาคงทน สวยงาม นั้นประกอบด้วย

1. ใช้ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ เอเซีย รีโนวาเทค ได้คัดสรร วัสดุและเคมีก่อสร้าง มาตรฐานสูง และ มีเทคโนโลยีเฉพาะเพื่อแก้ปัญหางานก่อสร้างและ การแก้ปัญหาอาคาร

2. ใช้บุคคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้และความรับผิดชอบในการเข้าปฏิบัติงาน คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดการทำงาน

เอเชีย รีโนวาเทค มุ่งเน้นการแก้ปัญหาอาคาร โดยใช้เทคนิคการซ่อมพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดพื้นที่ในการทำงาน หรือ ใช้เวลาการทำงานให้สั้นที่สุด เพื่อประโยชน์ในการใช้อาคารและเพิ่มมูลค่าให้อาคารให้มีความคงทน สวยงามตลอดไป

 

Asia Renovatech Limited.

“Innovative Services for Building Renovation and Construction”

Asia Renovatech, we are united engineers who specialized in building renovation and concrete solutions. We are concentrate in Building Refurbishment by using new technologies of Chemical Constructions and special method to repair architectural and engineering building members for its long last durability that should be;

1. High Quality of selected materials and

2. Disciplinarian and Proficient staffs

Asia Renovatech, we focus in Building Renovation by using high performance chemical construction materials combined with engineering experience for giving more values of Buildings.